top of page

Beautiful Sharings

Sức mạnh lớn nhất là "thấy mình không là gì cả".  Chúng ta luôn muốn rèn luyện mình để thấy mình mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn, hay hơn. Cái hoàn hảo thực ra đã có sẵn, chỉ có chúng ta tự che lấp chúng! Góc này là hành trình mình đã & đang cố gắng rèn luyện để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng thực tế, chúng cũng "không là gì cả"! 

Bạn cần được tư vấn về Yoga, sức khỏe & lối sống

Gọi  0902979601 hoặc lên lịch cuộc gọi với Thủy Yoga Garden

bottom of page