top of page

Lớp Yoga cơ bản + thể lực

Xây dựng nền tảng thể lực tốt, điều chỉnh kỹ thuật và định tuyến. Học viên mới chưa tập yoga hoặc tập yoga lâu nhưng mất gốc...

Khóa học dành cho

Người mới bắt đầu

Học phí

1.200.000 VNĐ 12 buổi/ 1 tháng | 3.000.000 36 buổi/ 3 tháng

Khai giảng

Khai giảng hàng tuần

Thời lượng

4 -12 tuần

Để đăng ký khóa học, hãy liên hệ qua:

Giới thiệu về khóa họcNội dung

Lớp Yoga cơ bản + thể lực: Xây dựng nền tảng thể lực tốt, điều chỉnh kỹ thuật và định tuyến. Học viên mới chưa tập yoga hoặc tập yoga lâu nhưng mất gốc. Học viên muốn phát triển cơ và thể lực. 


Lịch học

Lịch học: 5:00-6:00 sáng 3,5,7


Học phí

1.200.000 VNĐ | 12 buổi/1 tháng

3.000.000 VNĐ | 36 buổi/3 tháng

Thông tin giảng viên

Thủy Yoga Garden

Thủy Yoga Garden

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth

Để đăng ký khóa học, hãy liên hệ qua:

bottom of page