top of page

Lớp Yoga nâng cao + thở Nauli

Các tư thế yoga nâng cao và chuyên sâu, phương pháp thở nâng cao Nauli, các bài tập sức mạnh cường độ cao.

Khóa học dành cho

Lớp nâng cao

Học phí

1.200.000 VNĐ 12 buổi/ 1 tháng | 3.000.000 36 buổi/ 3 tháng

Khai giảng

Khai giảng hàng tuần

Thời lượng

4 -12 tuần

Để đăng ký khóa học, hãy liên hệ qua:

Giới thiệu về khóa họcNội dung

 Lớp Yoga nâng cao + thở Nauli: các tư thế yoga nâng cao và chuyên sâu, phương pháp thở nâng cao Nauli, các bài tập sức mạnh cường độ cao.


Lịch học

Lich học: 5:00-6:15 sáng 2,4,6


Học phí

1.200.000 VNĐ | 12 buổi/1 tháng

3.000.000 VNĐ | 36 buổi/3 tháng

Thông tin giảng viên

Thủy Yoga Garden

Thủy Yoga Garden

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth

Để đăng ký khóa học, hãy liên hệ qua:

bottom of page