top of page

Lớp Yoga Stretching + thở cân bằng

Điều chỉnh độ linh hoạt, mềm dẻo (flexibility). Các tư thế tác động sâu vào xương khớp. Tốt cho học viên gặp vấn đề về xương khớp.

Khóa học dành cho

Gặp vấn đề về xương khớp

Học phí

1.200.000 VNĐ 12 buổi/ 1 tháng | 3.000.000 36 buổi/ 3 tháng

Khai giảng

Khai giảng hàng tuần

Thời lượng

4 -12 tuần

Để đăng ký khóa học, hãy liên hệ qua:

Giới thiệu về khóa họcNội dung

  Lớp Yoga Stretching + thở cân bằng: điều chỉnh độ linh hoạt, mềm dẻo (flexibility). Các tư thế tác động sâu vào xương khớp...

Lịch học

Lịch học: 18:45-19:45 tối 2,4,6


Học phí

1.200.000 VNĐ | 12 buổi/1 tháng

3.000.000 VNĐ | 36 buổi/3 tháng

Thông tin giảng viên

Thủy Yoga Garden

Thủy Yoga Garden

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth

Để đăng ký khóa học, hãy liên hệ qua:

bottom of page