top of page

Lớp Yoga cơ bản + thể lực

Xây dựng nền tảng thể lực tốt, điều chỉnh kỹ thuật và định tuyến. Học viên mới chưa tập yoga hoặc tập yoga lâu nhưng mất gốc...

Course for

Người mới bắt đầu

Tuition

1.200.000 VNĐ 12 buổi/ 1 tháng | 3.000.000 36 buổi/ 3 tháng

Opening

Khai giảng hàng tuần

Time

4 -12 tuần

To register for the course, please contact:

Introduction to the courseNội dung

Lớp Yoga cơ bản + thể lực: Xây dựng nền tảng thể lực tốt, điều chỉnh kỹ thuật và định tuyến. Học viên mới chưa tập yoga hoặc tập yoga lâu nhưng mất gốc. Học viên muốn phát triển cơ và thể lực. 


Lịch học

Lịch học: 5:00-6:00 sáng 3,5,7


Học phí

1.200.000 VNĐ | 12 buổi/1 tháng

3.000.000 VNĐ | 36 buổi/3 tháng

Instructor information

Thủy Yoga Garden

Thủy Yoga Garden

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth

To register for the course, please contact:

bottom of page