top of page

Lớp Yoga nâng cao + thở Nauli

Các tư thế yoga nâng cao và chuyên sâu, phương pháp thở nâng cao Nauli, các bài tập sức mạnh cường độ cao.

Course for

Lớp nâng cao

Tuition

1.200.000 VNĐ 12 buổi/ 1 tháng | 3.000.000 36 buổi/ 3 tháng

Opening

Khai giảng hàng tuần

Time

4 -12 tuần

To register for the course, please contact:

Introduction to the courseNội dung

 Lớp Yoga nâng cao + thở Nauli: các tư thế yoga nâng cao và chuyên sâu, phương pháp thở nâng cao Nauli, các bài tập sức mạnh cường độ cao.


Lịch học

Lich học: 5:00-6:15 sáng 2,4,6


Học phí

1.200.000 VNĐ | 12 buổi/1 tháng

3.000.000 VNĐ | 36 buổi/3 tháng

Instructor information

Thủy Yoga Garden

Thủy Yoga Garden

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth

To register for the course, please contact:

bottom of page