top of page

Lớp Yoga Stretching + thở cân bằng

Điều chỉnh độ linh hoạt, mềm dẻo (flexibility). Các tư thế tác động sâu vào xương khớp. Tốt cho học viên gặp vấn đề về xương khớp.

Course for

Gặp vấn đề về xương khớp

Tuition

1.200.000 VNĐ 12 buổi/ 1 tháng | 3.000.000 36 buổi/ 3 tháng

Opening

Khai giảng hàng tuần

Time

4 -12 tuần

To register for the course, please contact:

Introduction to the courseNội dung

  Lớp Yoga Stretching + thở cân bằng: điều chỉnh độ linh hoạt, mềm dẻo (flexibility). Các tư thế tác động sâu vào xương khớp...

Lịch học

Lịch học: 18:45-19:45 tối 2,4,6


Học phí

1.200.000 VNĐ | 12 buổi/1 tháng

3.000.000 VNĐ | 36 buổi/3 tháng

Instructor information

Thủy Yoga Garden

Thủy Yoga Garden

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth

To register for the course, please contact:

bottom of page