top of page

Thủy Yoga Garden

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Love to inspire people for a healthy lifestyle, peaceful mind and beautiful earth 
IMG_1413.jpg

Về Thủy

Cử nhân Quan hệ quốc tế - Đại học Sư Phạm TPHCM 

Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn HCM

  • Có 8 năm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực truyền thông cho các công ty, tập đoàn quốc tế: Awareness id, CGV, Foodpanda; Timhome/ Homester. Các khách hàng, nhãn hàng, tập đoàn quốc tế đã làm việc: GSK, Kimberly Clark, SamSung, Mead Johnson, SonKim Land…
     

  • Có 4 năm dạy Truyền Thông  tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
     

  • Có 8 năm hỗ trợ truyền thông, gây quỹ & tài trợ cho các tổ chức Phi chính phủ - NGOs: Dariu Foundation; LIN, Loreto, Quỹ Bông Sen, Làng trẻ em SOS
     

  • Huấn luyện viên yoga quốc tế từ năm 2018. Yoga Manager của Nulla. Hiện tại là Founder/ Yoga & Health Coach của Thuỷ garden. Founder Iamhappy.com